Dla kogo


"Projekt LodzkieGo. Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 obejmuje wszystkie branże strategiczne Województwa Łódzkiego (zgodnie z RSI LORIS 2030) tj.:


nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)

zaawansowane materiały budowlane

medycyna farmacja, kosmetyki

energetyka (w tym OZE)

innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze

informatyka i telekomunikacja

Wnioskodawca reprezentuje sektor MŚP i jest zarejestrowany na terenie województwa łódzkiego, Wskazany produkt/usługa wnioskodawcy wpisuje się w zakres jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z możliwością uzyskania pomocy de minimis, Wnioskodawca posiada lub w przeciągu 6 miesięcy będzie w posiadaniu w ofercie co najmniej jednego produktu lub usługi, który/która ma potencjał sprzedażowy na rynku zagranicznym.

IdeaLodzkieGO to innowacyjny i kompleksowy program, który daje małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego możliwość rozwijania lub rozpoczęcia działalności międzynarodowej, a dzięki temu wzmacnia ich stały i długotrwały rozwój. LodzkieGO to program dla wszystkich tych, którzy są otwarci na wyzwania i chcą dotrzeć ze swoimi produktami do nowych klientów poza granicami kraju, a także stać się bardziej konkurencyjnymi na rodzimym rynku.


LodzkieGO to program, który stawia sobie za cel najpierw poznanie, a następnie realizację potrzeb i kompleksowe wsparcie firm, które chcą pokazywać i eksportować swoje produkty do większego grona odbiorców.

Co oznacza udział w lodzkieGO ?

 • udział w misjach zagranicznych;
 • uczestnictwo w targach międzynarodowych;
 • partycypowanie w misjach przyjazdowych zagranicznych partnerów;
 • możliwość prezentacji swoich produktów i usług;
 • możliwość nawiązania współpracy z kluczowymi partnerami/instytucjami zagranicznymi;
 • spotkania B2B;
 • korzystanie z innych narzędzi wsparcia.
Czas trwania projektu: do czerwca 2020

Rejestracja do projektu została zamknięta


Dziękujemy za zgłoszenia

Skontaktuj się z nami


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktuUrszula Kobylińska

Bluehill sp. z o.o.
kom.: +48 786 212 430, tel.: +48 22 100 69 26
fax: +48 22 100 14 97
lodzkie@bluehill.pl


Małgorzata Kucharek

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
tel. +48 42 663 36 35
fax +48 42 663 36 02
malgorzata.kucharek@lodzkie.pl

„Projekt "LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_rabenda_referencje-1.png">Kamil Rabenda
  Uważam udział w takich projektach za ogromną szansę i kluczowy wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Firma Soligrano miała przyjemność uczestniczyć w dwóch wydarzeniach w Chinach, w prowincji Syczuan, mieście Chengdu. Dzięki profesjonalnemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego przedsiębiorca może liczyć na kompleksową pomoc i opiekę, od wylotu z kraju do szczęśliwego powrotu. Dla wielu firm z naszego regionu może to być jedna z niewielu możliwości nawiązania kontaktów biznesowych oraz zdobycia potencjalnych kontrahentów, bez ponoszenia kosztów.
  <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_rabenda_referencje-1.png">Kamil Rabenda
  Prezes, Soligrano Sp. z o.o. Sp. k.
 • <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_raszpondek_referencje-1.png">Sebastian Reszpondek
  Dzięki jednemu z programów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wyjechaliśmy na targi CEBiT w Hanowerze, gdzie udało nam się pozyskać kilku wartościowych kontrahentów, zainteresowanych naszymi produktami dla zabezpieczenia rowerów. Zachęcamy innych przedsiębiorców do brania aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, gdyż są to programy, które umożliwiają pozyskanie nowych kontrahentów, a także uzyskanie dostęp do wartościowych kontaktów.
  <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_raszpondek_referencje-1.png">Sebastian Reszpondek
  VE Systems
 • <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_anuszczyk_referencje-1.png">Piotr Anuszczyk
  Eksport usług to większe zyski i wzrost konkurencyjności. Obowiązujące w zachodniej Europie stawki dla projektów IT, są dla polskich firm bardzo atrakcyjne. Zagraniczni partnerzy wymagają bardzo dobrej organizacji pracy, dbania o wysoką jakość usług oraz stałego podnoszenia własnych kompetencji. To duży wysiłek, a jego owoce widać przede wszystkim w...Polsce. Międzynarodowa rywalizacja o klienta hartuje i wymusza innowacje, dzięki którym w kraju jesteśmy o krok przed konkurencją.
  <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_anuszczyk_referencje-1.png">Piotr Anuszczyk
  Marketing&PR Director Media4U. 
 • <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_ekiel_referencje-1.png">Jan Ekiel
  Internacjonalizacja jest olbrzymią szansą, ale to ciężka praca dla przedsiębiorcy i dla zespołu w jego firmie. Możliwość skorzystania z programów realizowanych przez Urząd Marszałkowski wielokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania tej szansy. Udział w programach firmowanych przez rozpoznawalną markę regionu, postrzeganą jako markę regionalnej administracji kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, bardzo mocno uwiarygadnia przedsiębiorcę.
  <img src="https://go.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2018/09/b_ekiel_referencje-1.png">Jan Ekiel
  CEO Liki Mobile Solutions
 • Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego stał się dla nas pewnego rodzaju trampoliną do wzrostu aktywności na rynku niemieckim. Przyczynił się też do bardziej ustrukturyzowanego podejścia do naszej ekspansji zagranicznej, co przełożyło się na istotny wzrost przychodów firmy płynących od klientów z tego regionu. Dodatkowym pozytywnym efektem udziału w projekcie było zbudowanie sieci kontaktów biznesowych, nie tylko na rynku docelowym (Niemcy), ale również wśród innych firm IT z województwa łódzkiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, czy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Z pełnym przekonaniem polecamy innym przedsiębiorcom z województwa łódzkiego udział w podobnych projektach!
  Łukasz Jabłoński
  Head of Growth BinarApps sp. z o.o.
Polityka prywatności
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Bluehill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP 522 290 74 18 2. Państwa dane posiadamy z przekazanych zgłoszeń, bieżących kontaktów i spotkań biznesowych, a także z indywidualnych akcji promocyjnych oraz z ogólnodostępnych informacji w Internecie. Stworzona baza może zawierać dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej swobodnego przepływu danych, mają charakter danych osobowych. 3. Przetwarzanie Państwa danych przez Bluehill Sp. z o.o. wynika z prawnie usprawiedliwionego interesu administratora: z bieżącej działalności biznesowej, sprzedaży produktów i usług czy realizowania projektów, w zakresie wskazanym przez prawo do realizacji umowy kupna/sprzedaży oraz świadczenia usług. Celem przetwarzania danych jest w szczególności: bieżąca komunikacja biznesowa, obsługa transakcji, realizacja projektów, prowadzenie działań promocyjnych i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych - obecnie jak i w przyszłości. 4. Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez czas niezbędny do wykonania umowy i związków z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa. 5. W tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Bluehill Sp. z o.o. dajemy do dyspozycji następujące kanały komunikacji: • Pocztę elektroniczną na adres dane@bluehill.pl • korespondencja pocztowa listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru na adres Bluehill Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 6. Bluehill Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO"). Państwa dane będą przetwarzane do momentu kiedy Strona nie wystąpi z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania. 7. Bluehill Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe Partnera tylko jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w wypadku gdy wymaga tego zamówiona usługa. 8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia, ograniczenia przetwarzania, b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta, d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym", e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Bluehill Sp. z o.o. zgodnie z punktem 5 niniejszej informacji.
Kto administruje danymi?
Administratorem danych osobowych są firmy Bluehill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.Stępińska 22/30, 00-739), Kobold z siedzibą w Katowicach (40-134, przy ul. Iłłakowiczówny 19b/12) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z realizacją pierwszego etapu projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” zleconego Administratorowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia usług przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich modyfikacji.